แบบฟอร์มสำรวจสภาพความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน

เกณฑ์การคำนวณสถานะหมู่บ้านปี 2555

ภารกิจการสำรวจผลการเสริมสร้างเข้มแข็งหมู่บ้านปี2555

การจัดสรรงบประมาณด้านยาเสเพติด ปี 2556

แนวการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ปี 2556      

 

 

รายชื่อบุคคลที่ท่านสามารถติดต่อเพื่อประสานการทำงาน

    แบบฟอร์มรายงานสรุปสถานภาพเฝ้าระวังรายเดือน

 

 

 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                   สำนักงาน ป.ป.ส. 
                   02-247-0901-19 ต่อ 1505,1506,1507 02-247-0080

webSite: www.nccd.go.th  หรือ  nispa. nccd.go.th

หมู่บ้านกขคง ติดต่อ คุณพรทิพย์ email: pornthipsu@oncb.go.th

ระบบแผน ติดต่อ คุณปราณีต  email: praneets@oncb.go.th  02-247-0080 
และการจัดทำแผนติดต่อ คุณสมศรี email: somsri_v@hotmail.com คุณปรัชญา email:  pruchya_oncb@yahoo.com               02-2470901-19 ต่อ 1314,1316

แบบรายงานสรุปสถานภาพ(รายเดือน) ติดต่อ คุณพรทิพย์ 02-247-0080

ด้านรหัส/แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนและวิธีการสำรวจฯ  สอบถาม      

คุณสำรวย email : somrouyv@oncb.go.th            

            คุณทิพวารี email: tipvarees@oncb.go.th

โทร.02-247-0901-19 ต่อ 1333,1338  Fax.02-245-9884

 

 

 

   

         Login เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 คลิกที่นี่  

Download โปรแกรมAcobatReader

            Download Winrar

คู่มือการใช้งานหมู่บ้าน กขคง.

คู่มือการใช้งานระบบแผนฯจังหวัด

คู่มือระบบแผนฯหน่วยงานส่วนกลาง

คู่มือแก้ไขการเข้าสู่โปรแกรมนำเข้าฯไ ม่ได้(ภาคผนวก)

คู่มือการใช้งานการตรวจสอบสถานะหมู่บ้าน
คู่มือการใช้ระบบสรุปสถานภาพเฝ้าระวังรายเดือน
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
 เริ่ม 1 พ.ค. 2552

 

 

ระบบเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัด (Province Narcotics Situation System : PNARS)