ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                   สำนักงาน ป.ป.ส. 
                   02-247-0901-19 ต่อ 1505,1506,1507 02-247-0080

webSite: www.nccd.go.th  หรือ  nispa. nccd.go.th

ระบบแผนฯจังหวัด ติดต่อ คุณปราณีต  email: praneets@oncb.go.th  02-247-0080 
และการจัดทำแผนและงบประมาณ ติดต่อ คุณสุวิทย์  คุณปุลพร 02-2470901-19 ต่อ 1314,1316

แบบรายงานสรุปสถานภาพ(รายเดือน) ติดต่อ คุณพรทิพย์ 02-247-0080

ด้านรหัส/แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนและวิธีการสำรวจฯ  สอบถาม      

คุณสำรวย email : somrouyv@oncb.go.th            

            คุณทิพวารี email: tipvarees@oncb.go.th

โทร.02-247-0901-19 ต่อ 1333,1338  Fax.02-245-9884

 

 

 

   

         Login เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 คลิกที่นี่  

 

 

 

ระบบเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัด (Province Narcotics Situation System : PNARS)