กลุ่มเป้าหมาย_กรอบกิจกรรมระบบแผนฯจังหวัด_ 2558

 

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนฯจังหวัด_2558

 
     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                   สำนักงาน ป.ป.ส. 
                   02-247-0901-19 ต่อ 1505,1506,1507 02-247-0080

webSite: www.nccd.go.th  หรือ  nispa. nccd.go.th

ระบบแผนฯจังหวัด ติดต่อ คุณปราณีต  email: praneets@oncb.go.th  02-247-0080 
และการจัดทำแผนและงบประมาณ ติดต่อ คุณสุวิทย์  คุณปุลพร 02-2470901-19 ต่อ 1314,1316

แบบรายงานสรุปสถานภาพ(รายเดือน) ติดต่อ คุณพรทิพย์ 02-247-0080

ด้านรหัส/แก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนและวิธีการสำรวจฯ  สอบถาม      

คุณสำรวย email : somrouyv@oncb.go.th            

            คุณทิพวารี email: tipvarees@oncb.go.th

โทร.02-247-0901-19 ต่อ 1333,1338  Fax.02-245-9884

 

 

 

   

         Login เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 คลิกที่นี่  

Download โปรแกรมAcobatReader

       Download Winrar

คู่มือการใช้งานระบบแผนฯจังหวัด

คู่มือระบบแผนฯหน่วยงานส่วนกลาง

คู่มือแก้ไขการเข้าสู่โปรแกรมนำเข้าฯไ ม่ได้(ภาคผนวก)

คู่มือการใช้งานการตรวจสอบสถานะหมู่บ้าน
คู่มือการใช้ระบบสรุปสถานภาพเฝ้าระวังรายเดือน
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
 เริ่ม 1 พ.ค. 2552

 

 

ระบบเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัด (Province Narcotics Situation System : PNARS)